Απόβλητα αμμοβολής (μέρος 1), Σύρος

Κατά τη λειτουργία του ναυπηγείου από την προηγούμενη εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. τα απόβλητα των αμμοβολών για πολλά χρόνια συσσωρεύονταν στον υπαίθριο χώρο του ναυπηγείου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών νόμων και των όρων λειτουργίας της επιχείρησης. Η συσσώρευση αυτή ήταν εν γνώσει των αρμοδίων αρχών για τον έλεγχο της εταιρείας καθώς και … Συνεχίστε να διαβάζετε το Απόβλητα αμμοβολής (μέρος 1), Σύρος.