Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ας γνωριστούμε

Ας γνωριστούμε

Το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (ΠΠΠΣ) είναι ένας περιβαλλοντικός σύλλογος που προέκυψε ύστερα από μια αυθόρμητη συνάντηση κατοίκων της Σύρου τον Οκτώβριο του 2019 στην πλατεία Μιαούλη.

Αφορμή για την πρώτη τους συνάντηση ήταν τα συχνά φαινόμενα ρύπανσης στο λιμάνι της Ερμούπολης και η συχνά εμφανής σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα. Η σκόνη αυτή που απελευθερώνονταν στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια των αμμοβολισμών των πλοίων, απλώνονταν σε μεγάλο μέρος της πόλης ως νέφος, μπορούσε να βρεθεί σε μπαλκόνια και αυλές, αρκετές φορές γινόταν αισθητή κατά την αναπνοή και συνοδεύονταν από αισθητή ηχορύπανση. Συνήθως όταν δεν υπήρχε στην ατμόσφαιρα σκόνη, υπήρχε εμφανής η οσμή χρωμάτων.

Το Παρατηρητήριο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2020 με αριθμό καταχώρησης βιβλίου Σωματείων Πρωτοδικείου Σύρου 1333/14-7-2020.

Σήμερα αποτελείται από περισσότερα από 430 μέλη που τα ενώνει κυρίως η αγάπη τους για το νησί, αλλά και η κοινή αγωνία για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και τους κινδύνους που μπορεί να έχει αυτό στη δημόσια υγεία.

Βασικοί στόχοι του συλλόγου είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος σε βιώσιμη κατάσταση, ο εντοπισμός και η εξάλειψη αιτιών και εστιών περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στη βιομηχανική και αστική ρύπανση, η στενή παρατήρηση και επαλήθευση της τήρησης ή όχι των σχετικών νόμων, η άσκηση πίεσης στις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνονται συστηματικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κύριοι σκοποί του επίσης είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η υποβάθμιση και η ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές ή/και ευρωπαϊκές αρχές, για βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων άσκησης βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

Ο Σύλλογος από τη μία πλευρά κατανοεί την ανάγκη για τη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας που προκύπτουν από τις βιομηχανικές ή από άλλες, οικονομικής φύσης, δραστηριότητες και στηρίζει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την τοπική & εθνική οικονομία. Από την άλλη, όμως, απαιτεί η λειτουργία της κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας να σέβεται τους νόμους που ισχύουν κάθε φορά σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και οι αρμόδιες αρχές να φροντίζουν για αυτό.

Αν, λοιπόν, θεωρούμε όλοι ότι το βιώσιμο φυσικό περιβάλλον είναι αξία αδιαπραγμάτευτη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές ένα υγιές φυσικό περιβάλλον, τότε ο σεβασμός του και η προστασία του με τη λήψη μέτρων είναι μονόδρομος για όλους.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ιάσονας-Ιωάννης Μίχος
Αντιπρόεδρος: Δαμιανός Γαβαλάς
Γραμματέας: Χαρίκλεια Χαλαστάνη
Ταμίας: Αντώνιος Ρούσσος
Αναπλ. Γραμματέας: Γιώργος Παπαδήμος
Αναπλ. Ταμίας: Γιάννης Βενέτης
Μέλος: Βίλμα Τσίρκα

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Ορέστης Βέλλης
Μέλος: Ευγενία Κόλλια
Μέλος: Ιωάννης Καζάκης

 

Διαβάστε το καταστατικό μας