Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τα Νέα μας » Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου

Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου

Με την παρούσα επιστολή κάνουμε γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι με την υπ’ αριθμό 10/2020 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Σύρου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), νομιμοποιήθηκε η ίδρυση του συλλόγου μας με την επωνυμία Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, ο οποίος καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου και έλαβε αριθμό 1333/14-7-2020.

Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε από 275 ιδρυτικά μέλη τα οποία συμφώνησαν και ενέκριναν τις καταστατικές αρχές του. Η ανάγκη για τη διατήρηση του περιβάλλοντος του νησιού μας, σε βιώσιμη κατάσταση και ελεύθερο κινδύνων για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του, αποτέλεσε το βασικό λόγο για την ίδρυση του συλλόγου. Το καταστατικό μας δημοσιεύεται συνημμένο στο παρόν, για την πληρέστερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Στο τέλος του κειμένου θα βρείτε το σχετικό αρχείο.

Οι συκοφαντίες

Κατά το προηγούμενο διάστημα και ενώ ακόμη δεν είχε ιδρυθεί επισήμως ο σύλλογος, έγινε αποδέκτης συκοφαντιών, ψεμάτων, σκόπιμης παραπληροφόρησης  και ενεργειών, με στόχο την απαξίωσή του, την κατασυκοφάντησή του και τον εκφοβισμό συγκεκριμένων ιδρυτικών μελών, καθώς και συμπολιτών μας που ενδιαφέρθηκαν για τη συμμετοχή τους σε αυτόν.

Ακούστηκαν διάφορα απίθανα και ευτράπελα, όπως, ότι είμαστε εγκάθετοι ραδιούργοι με ιδιοτελείς σκοπούς και ότι θα στραφούμε κατά  των κυνηγών, των αγροτών των σουβλατζίδικων, των ψαράδων, των ξενοδοχείων, των καρνάγιων, των καφέ μπάρ, των πλοίων της γραμμής κ.λ.π. και ότι μας ενοχλούν οι Επιτάφιοι επειδή καίνε κεριά. Επίσης ακούστηκε και η άκρως συκοφαντική ψευδής και δόλια κατηγορία, ότι στόχος μας είναι το κλείσιμο του ναυπηγείου. Εμφανής στόχευση των ανωτέρω συκοφαντιών ήταν να τρομοκρατηθούν οι συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς καθώς και οι εργαζόμενοι του ναυπηγείου και στη συνείδηση τους ο σύλλογος μας να καταγραφεί ως γραφικός και επικίνδυνος, πριν καν συσταθεί.

Ως απάντηση στις συκοφαντίες αυτές και στην παραπληροφόρηση, παραπέμπουμε επί του παρόντος  στους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου μας, τους οποίους μάλιστα δεν γνώριζαν όσοι διέδιδαν αυτά τα χυδαία ψέματα. Μελλοντικά, θα δημοσιοποιούμε και τις ενέργειές μας, για να μπορεί ο καθένας  να κρίνει και να σχηματίζει την προσωπική του γνώμη.

Διευκρινήσεις για το Νεώριο

Ειδικά για το θέμα της λειτουργίας του ναυπηγείου, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι  ο σύλλογός μας σέβεται απεριόριστα την εργασία των συμπολιτών μας και δεν επιθυμεί το κλείσιμο της επιχείρησης, ούτε και θα προβεί σε καμία ενέργεια με αυτό το σκοπό. Αυτό που επιθυμεί, απαιτεί και θα επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσον, είναι η τήρηση από τους επενδυτές και την Πολιτεία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Η απαίτηση αυτή προφανώς δεν είναι επαναστατική ούτε και εχθρική για το ναυπηγείο. Η απαίτηση αυτή είναι αυτονόητη και λογικά θα πρέπει να αποτελεί επιδίωξη όλης της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων του ναυπηγείου, γιατί είναι η ελάχιστη εγγύηση για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος που ζούμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ναυπηγείο λειτουργεί στην καρδιά του αστικού ιστού της πόλης μας, η απαίτηση αυτή καθίσταται και απολύτως κρίσιμη. Επιπλέον οι επενδυτές γνώριζαν εκ των προτέρων ότι όταν θα αποκτούσαν μέσω του πτωχευτικού κώδικα το ναυπηγείο, θα έπρεπε να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Με την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης έχουν αναλάβει και τη σχετική νομική δέσμευση.

Είναι προφανές ότι μια επιχείρηση δεν μπορεί να απειληθεί, να κινδυνεύσει ή να κλείσει  επειδή κάποιοι διατυπώνουν το αυτονόητο αίτημα της τήρησης των νόμων σε μία ευνομούμενη πολιτεία. Ειδικά αν η επιχείρηση αυτή στηρίζεται με κάθε μέσον από την Ελληνική κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, το Δήμο, την Περιφέρεια, τις αρμόδιες τοπικές αρχές, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αν λοιπόν το ναυπηγείο οδηγηθεί στο κλείσιμο (όπως έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν), τότε τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στα οικονομικά δεδομένα, στα διαθέσιμα κεφάλαια και στις επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας, στη φερεγγυότητα της, στην ρητή και εμπρόθεσμη τήρηση της δικαστικής απόφασης εξυγίανσης και ίσως σε πολιτικούς και γεωστρατηγικούς λόγους και σε καμία περίπτωση στη δραστηριότητα του συλλόγου μας. Υπενθυμίζουμε ότι και οι εκπρόσωποι των επενδυτών έχουν δηλώσει ότι ανεξάρτητα από τις νομικές τους δεσμεύσεις, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κύριο μέλημα τους.

Εν ολίγοις, το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος της Σύρου θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του Νεωρίου, εφόσον αυτή θα είναι περιβαλλοντικά συμβατή με τον αστικό ιστό της πόλης μας, εντός του οποίου λειτουργεί.

Τα εξώδικα

Πριν την ίδρυση του συλλόγου μας, λάβαμε δύο εξώδικα από συνολικά 2019 συμπολίτες μας, δια της δικηγόρου Χαλκίδας  (και μέχρι πρότινος διαχειρίστριας της εταιρείας “Σύρος Ελλάς Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”, που δραστηριοποιείται στις εργασίες αμμοβολών του ναυπηγείου), κας Ολυμπίας Βλασοπούλου, την οποία και διόρισαν πληρεξούσιο και αντίκλητο τους. Ακολούθησε και ένα τρίτο εξώδικο αμέσως μετά τη δημοσίευση της διάταξης του Ειρηνοδικείου και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης του συλλόγου μας από το Πρωτοδικείο.  Με τα εξώδικα αυτά, μας καλούσαν, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός τους, να τους εγγράψουμε ως μέλη στο σύλλογο, πριν την ίδρυση του και χωρίς να γνωρίζουν το καταστατικό του. Μάλιστα μας έθεσαν προθεσμία (12 ωρών στα δύο πρώτα εξώδικα και 3 ημερών στο τρίτο), για να τους αποστείλουμε το καταστατικό και να τους καλέσουμε για να υπογράψουν. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα εξώδικα αυτά φέρουν μεταξύ των άλλων και τις υπογραφές μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και Διευθυντικών στελεχών των εταιρειών της ONEX καθώς και του μοναδικού μετόχου της εταιρείας “Σύρος Ελλάς Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”.

Επειδή σε πολλούς από τους υπογράφοντες στις καταστάσεις που διακινήθηκαν από τους εμπνευστές της κίνησης αυτής, δεν είχε εξηγηθεί επαρκώς ότι θα αποστέλλονταν εξωδίκως το αίτημά τους για την είσοδο τους ως νέα μέλη στο σύλλογό μας, ίσως έχουν μείνει με την εντύπωση ότι αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  Στους συμπολίτες μας αυτούς κάνουμε γνωστό ότι δεν προβλέπεται διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής νέων μελών στο σύλλογό μας με απειλητικά εξώδικα και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός τους. Η διαδικασία εγγραφής νέων μελών προβλέπεται στο άρθρο 4 του καταστατικού και θα ενεργοποιηθεί μετά την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν είναι ανυπόμονοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι τότε, μπορούν άμεσα να προβούν στην ίδρυση δικού τους συλλόγου με σκοπούς διατυπωμένους ακριβώς κατά τις επιθυμίες τους και να ξεκινήσουν άμεσα τις δράσεις τους.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε ότι οι σκοποί μας είναι ξεκάθαρα αποτυπωμένοι στο καταστατικό μας και μόνο αυτούς θα επιδιώξουμε. Όλες μας οι ενέργειες θα γίνονται στο φώς για να μην υπάρχουν σκόπιμες  παρερμηνείες και δεύτερες σκέψεις.

Η ποιότητα, η καθαρότητα και η ασφάλεια του περιβάλλοντος που ζούμε είναι υπόθεση όλων μας. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν σημαντική παράμετρο της γενικότερης ποιότητας του περιβάλλοντος και πρέπει πάση θυσία να τις διαφυλάξουμε. Είναι λοιπόν ευθύνη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, και του κάθε ατόμου ξεχωριστά να συνειδητοποιήσει το ρόλο του στην κοινή προσπάθεια και να συμμετάσχει σε αυτή από όποια θέση και αν βρίσκεται, θεσμική ή μη, αλλά και να απέχει από συμπεριφορές και εκφράσεις που ούτε αρμόζουν σε ανθρώπους που ζουν τόσο κοντά και μοιράζονται μια κοινή καθημερινότητα, ούτε σύννομες είναι. Ο νόμος άλλωστε είναι ο βασικός οδηγός μας και η εφαρμογή του ο στόχος της  συνολικής προσπάθειας.

Σύρος 20-7-2020

 

Για τη προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο πρόεδρος                                Ο γραμματέας

Ιωάννης Μιχελακάκης              Αντώνιος Μαραγκός

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΠΠΣ 5_6_2020.pdf