Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τα Νέα μας » Μηνυτήρια αναφορά του Παρατηρητηρίου για παράνομo δίκτυο νερού στη Σύρο

Μηνυτήρια αναφορά του Παρατηρητηρίου για παράνομo δίκτυο νερού στη Σύρο

Το νερό είναι ένας ζωτικός, κρίσιμος για τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη ζωή, φυσικός πόρος και ταυτόχρονα —ακριβώς λόγω αυτής του της σημασίας για την υγεία και τη διαβίωσή μας— ένα κοινωνικό αγαθό στο οποίο όλοι πρέπει να έχουμε πρόσβαση.

Κι ενώ η προστασία των υδατικών πόρων στα νησιά του Αιγαίου (που το ισοζύγιο διαθεσιμότητας – αναγκών είναι ελλειμματικό για διάφορους λόγους) θα περίμενε κανείς να είναι πρώτιστο μέλημα των σχετιζόμενων με τη διαχείριση του δημόσιων Υπηρεσιών Φορέων και της Τοπικής αυτοδιοίκησης —για να μπορούμε να ελπίζουμε σε βιώσιμο παρόν και μέλλον— αποδεικνύεται στην πράξη ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει.

Ασχοληθήκαμε με το θέμα, έχοντας γίνει αποδέκτες καταγγελιών αλλά και έντονης ανησυχίας κατοίκων της Σύρου για την κατάσταση —ποιοτική και ποσοτική— των υπόγειων νερών, Οι καταγγελίες κατέγραφαν παγιωμένες πρακτικές (που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα) υπεράντλησης ιδιωτικών γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την εμπορία του αντλούμενου νερού μέσω εκτεταμένων δικτύων σωληνώσεων και βυτιοφόρων οχημάτων.

Συλλέξαμε πλήθος στοιχείων και απευθυνθήκαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς καταθέτοντας αποδεικτικό υλικό τεκμηρίωσης και ζητώντας την εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δηλαδή την αρμόδια παρέμβασή τους ώστε να σταματήσει η παράνομη και απολύτως ανεξέλεγκτη άντληση και διανομή του —πωλούμενου από ιδιωτική επιχείρηση— νερού.

Από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι και σήμερα τα τεκμηριωμένα διαβήματά μας αντιμετωπίστηκαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με αδιαφορία υπεκφυγή ή/και αποποίηση ευθυνών από τους αρμόδιους φορείς.

Σήμερα όμως δεν βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο με το 2022. Με την τεκμηριωμένη διατύπωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, της απαίτησης για την λήψη μέτρων προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και σύννομη διαχείριση των νερών με σκοπό την προστασία τους επιτύχαμε να αποξηλωθεί μέρος των δικτύων που ήταν εγκατεστημένο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού και εξυπηρετούσε την τροφοδοσία βυτιοφόρων οχημάτων και πλοίων με το παράνομα αντλούμενο μεταφερόμενο και πωλούμενο νερό. Καταφέραμε οι προαναφερόμενες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και την υποβάθμιση των υπόγειων νερών πρακτικές, από κοινό μυστικό, να γίνουν δημόσια ομολογία από τους υπεύθυνους, ιδιώτες και δημόσιους φορείς.

Σήμερα, κρίνοντας ότι έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια διοικητικών ενεργειών, που προβλέπονται προς τις αρμόδιες αρχές, προχωρήσαμε στην κατάθεση φακέλου που περιλαμβάνει αφενός τη χαρτογράφηση των παράνομων ιδιωτικών δικτύων που είναι σε γνώση μας, αφετέρου την σχετική αλληλογραφία μας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στην Εισαγγελία Σύρου για τις δικές της ενέργειες.

Εδώ η μηνυτήρια αναφορά που καταθέσαμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών:
https://drive.google.com/drive/folders/1Vo-LqDVWZEOb7lmRh5ctsuZdhK9u53By

Υ.Γ.: Στο συνημμένο βίντεο παρουσιάζεται η παρέμβαση του προέδρου του Παρατηρητηρίου στην ημερίδα για τη 2η αναθεώρηση του διαχειριστικού Σχεδίου λεκανών Απορροής Ν. Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ερμής στη Σύρο στις 31.10.2023 με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων Αρχών.

20.04.2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο