Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τα Νέα μας » Πρόθεση συμμετοχής του Παρατηρητηρίου στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Πρόθεση συμμετοχής του Παρατηρητηρίου στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Πηγή εικόνας https://satellites.pro/Greece_map

Όπως έχει γνωστοποηθεί, στις 31.12.2023 λήγει η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου και πρόκειται να κινηθεί διαδικασία για να εκδοθούν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι που θα ισχύουν για τα επόμενα χρόνια. Προκειμένου να εκδοθούν οι νέοι αυτοί όροι η ONEX οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή τα απαιτούμενα στοιχεία (όπως μελέτες, εκθέσεις, σχέδια, προβλέψεις, αναμενόμενες επιπτώσεις, προτάσεις, κλπ).

Από τα στοιχεία που θα κατατεθούν θα φανεί ξεκάθαρα η αξιοπιστία όσων κατά καιρούς ανακοινώνει η εταιρεία περί της προσήλωσής της στην προστασία του περιβάλλοντος και της πρόθεσής για την εφαρμογή σύγχρονων Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών κατά την εκτέλεση των ρυπογόνων εργασιών. Θα παρουσιαστούν οι επενδύσεις που έχει κάνει ή προτίθεται να κάνει για περιβαλλοντικούς λόγους, η αντικατάσταση της αμμοβολής κατά 90% με υδροβολή ως κύρια αποξεστική μέθοδο όπως διαφημίζει (η οποία σύμφωνα με τους σημερινούς π.ο. απαγορεύεται), η νόμιμη και ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων της υδροβολής και της αμμοβολής, κλπ, κλπ. Επίσης θα αποτυπωθούν και τα ευρήματα των επιθεωρήσεων που έχει δεχτεί καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωση σε τυχόν παρατηρήσεις. Θα φανούν και πολλά ακόμα.

Ο σύλλογός μας, επιδιώκοντας την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη σχετική διαβούλευση καταθέτοντας στην αρμόδια περιβαλλοντική Αρχή όλα τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και επεξεργαστεί εξαντλητικά, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις αγωγές που άσκησαν εναντίον του συλλόγου μας οι εταιρείες “ONEX (ONEΞ) Ελληνικά Ναυπηγεία Σύρου Ανώνυμη Εταιρεία” και “ONEX Neorion Shipyards Ανώνυμη Εταιρεία”, διεκδικώντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, θα καταθέσουμε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις μας επί των νέων περιβαλλοντικών όρων που θα προταθούν, έχοντας σχηματίσει -από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων- μια πολύ καθαρή εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και για τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Βασικές πηγές άντλησης των στοιχείων που διαθέτουμε ήταν τα διερευνητικά μας αιτήματα από κοινού με τον με τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, την ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων, τον Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων και με την Ένωση Γονέων Σύρου Ερμούπολης προς τις εμπλεκόμενες αρχές, οι αναφορές μας προς τις Αρχές για εν εξελίξει ρυπαντικά περιστατικά ή/και για συστηματικές παραβάσεις των π.ο του ναυπηγείου, η επεξεργασία των ευρημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη ρύπανση του κόλπου της Ερμούπολης, η βιωματική μας εμπειρία και παρατήρηση, οι δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ONEX και του Εργοστασιακού Σωματείου του ναυπηγείου, θεσμικών εκπροσώπων της πολιτείας, κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό, με έγγραφό μας, ενημερώσαμε τις εμπλεκόμενες Αρχές για την πρόθεσή μας και παράλληλα ζητήσαμε να μας χορηγήσουν τον φάκελο που κατέθεσε (ή θα καταθέσει) η ONEX προκειμένου να τον μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε.

Ο στόχος του συλλόγου μας είναι οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι να προσφέρουν ένα αποδεκτό και ελέγξιμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην πόλη μας. Και φυσικά, στη συνέχεια, αυτοί οι όροι να τηρούνται. Εμείς λέμε «Περιβάλλον Καθαρό και Νεώριο Ανοιχτό». Θέλουμε να ελπίζουμε ότι και η ONEX σκοπεύει να κινηθεί έμπρακτα προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την άλλη που λέει «Νεώριο Ανοιχτό και Περιβάλλον Τριτοκοσμικό».

Εμείς, από τη μεριά μας, έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι οι ενέργειές μας θα είναι στο φώς και κατά συνέπεια θα θέσουμε υπόψη των συμπολιτών μας τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να είναι ενήμεροι και, γιατί όχι, να στηρίξουν τα αιτήματά μας.

Θα χαρούμε να δούμε και την ONEX να δημοσιοποιεί, με περηφάνια, τις προτάσεις που κατέθεσε (ή θα καταθέσει) προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες της Σύρου και να μην χρειάζεται επίπονος αγώνας και γραφειοκρατία για την πρόσβαση στα στοιχεία.

Κατεβάστε από εδώ σε μορφή pdf το 1ο έγγραφο που αποστείλαμε στις περιβαλλοντικές Αρχές.

14.12.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε παρακάτω το 1ο έγγραφο που αποστείλαμε στις περιβαλλοντικές Αρχές.


Αριθμ. πρωτ.: 307
Ημερομηνία: 11.12.2023

Προς:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.)

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων
(ως νέα «αρμόδια περιβαλλοντική αρχή» ναυπηγικών δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2 σύμφωνα με το ΦΕΚ 986/Β/23.02.2023)

Κοιν:

1. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών – Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων

3. Δήμο Σύρου Ερμούπολης

4. Νεοκλεγείσες Δημοτικές Παρατάξεις

5. Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων

6. ΕΜΔΥΔΑΣ / Τμήμα Κυκλάδων

7. Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων

8. ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων

9. Ένωση Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Θέμα: Ενημέρωση για την πρόθεση συμμετοχής μας στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου & Αίτημα χορήγησης στοιχείων και εγγράφων.

Σχετικά (με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς συνδέσμους απαλλαγμένους από ιούς):

1. Ο N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21.09.2011) – «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …….», (ιδίως άρθρο 5).

2. Η ΚΥΑ με αριθμ. 14514/15.02.2023 (ΦΕΚ 986 Β/23.02.2023) – «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων………», σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα «Ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή, διάλυση και συντήρηση, πλοίων και σκαφών» για πλοία μήκους <350 μέτρων υπάγεται στην υποκατηγορία Α2 και ως εκ τούτου για την περίπτωση αυτή αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3. Ο Ν. 2690/09.03.99 (ΦΕΚ 45 Α’): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (ιδίως άρθρα 4,5 και 6).

4. Η υπ. αριθμ. Η.Π. 11764/653/06 (ΦΕΚ Β 327/17.03.2006): «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον»

5. Η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14.06.2013): «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (ιδίως το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ)

6. H με αρ. πρωτ. 11/21.12.2020 επιστολή μας προς τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη, με κοινοποίηση στον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης και στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου – «Βαρέα μέταλλα στο λιμένα της Ερμούπολης – Έρευνα για τον προσδιορισμό του εύρους της ρύπανσης και των ρυπαντών»

7. Η με αρ. Πρωτ. 65/27.02.2020 ανακοίνωση της “Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Αττικής (ΕΜΔΥΔΑΣ) / Τμήμα Κυκλάδων”, με θέμα «Ρύπανση στον Λιμένα της Ερμούπολης»

8. Το με αρ. Πρωτ. 20/26.02.2020 έγγραφο της “Ένωσης Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης” με θέμα «Ρύπανση θαλάσσιας περιοχής λιμένα Σύρου»

9. Η με αρ. Πρωτ. 70/20.02.2020 επιστολή του “Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων” προς τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης

10. Το με αρ. Πρωτ. 1303/04.03.2020 έγγραφο του “Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων” με θέμα «Περιβαλλοντική ρύπανση λιμένα Ερμούπολης»

11. Το με αρ. πρωτ. 54/16.03.2021 έγγραφό μας – κοινό αίτημα προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – «Κοινό αίτημα χορήγησης στοιχείων για την πιστοποίηση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία του ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου»

12. Το με αρ. πρωτ. 55/16.03.2021 έγγραφό μας – κοινό αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – «Κοινό αίτημα χορήγησης στοιχείων για την πιστοποίηση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία του ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου»

13. Το με αρ. πρωτ. 56/16.03.2021 έγγραφό μας – κοινό αίτημα προς το Λιμεναρχείο Σύρου – «Κοινό αίτημα χορήγησης στοιχείων για την πιστοποίηση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία του ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου»

14. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 57/16.03.2021 έγγραφό – κοινό αίτημα προς το Τμήμα Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – «Κοινό αίτημα χορήγησης στοιχείων για την πιστοποίηση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία του ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου»

15. Το με αρ. πρωτ. 58/16.03.2021 έγγραφό μας – κοινό αίτημα προς τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Σώμα επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – «Κοινό αίτημα χορήγησης στοιχείων για την πιστοποίηση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία του ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου»

16. Το με αρ. Πρωτ. 103/14.05.2021 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – «Κατάθεση εγγράφων σχετικών με τη διερεύνηση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την λειτουργία του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΝ Σύρου».

17. Το με αρ. Πρωτ. 53078/909/21.05.2021 έγγραφό – απάντηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου«Χορήγηση περιβαλλοντικών πληροφοριών, που αφορούν στη λειτουργία του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου» με συνημμένες 4 εκθέσεις αυτοψιών: (έκθεση αυτοψίας 2014, έκθεση αυτοψίας 2015, έκθεση αυτοψίας 2017 & έκθεση αυτοψίας 2018), κ.α.

18. Το με αρ. Πρωτ. 18095/07.04.2021 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – «Διαβίβαση εγγράφου».

19. Το με αρ. πρωτ. 2261.4/1431/2021/28.05.2021 έγγραφο – απάντηση του Λιμεναρχείου Σύρου«Χορήγηση στοιχείων»

20. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1335/24.06.2021 έγγραφό του Τμήματος Βιομηχανίας«Απάντηση/Ενημέρωση σχετικά με τη διαβίβαση εγγράφων του Ναυπηγείου Σύρου».

21. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/34855/2491/14.04.2021 έγγραφο – απάντηση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Παρατηρητήριο – «Αίτημα χορήγησης στοιχείων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΝ Σύρου»

22. Το με αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/37103/2544/12.05.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την εταιρεία ONEX Neorion Shipyards A.E. κοινοποιούμενη απάντηση στο Παρατηρητήριο – «Αίτημα υποβολής στοιχείων σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου της Σύρου»

23. Το με αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/73813/4825/15.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – «Απάντηση σε αίτημα υποβολής στοιχείων σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου στη Σύρο»

24. Το με αρ. πρωτ. 296/21.11.2023 νεότερο αίτημά μας προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – «Αίτημα χορήγησης στοιχείων (μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων και θορύβου καθώς και διοικητικών κυρώσεων για πιστοποιημένες παραβάσεις των π.ο. του ΝΕΩΡΙΟΥ)»

25. Το με αρ. πρωτ. 299/21.11.2023 νεότερο αίτημά μας προς τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών – Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος – «Αναπάντητα αιτήματά μας σχετικά με α) τη συσσώρευση αποβλήτων αμμοβολής στον ανοιχτό χώρο του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου κατά παράβαση της ΑΕΠΟ και της άδειας λειτουργίας και β) τη χορήγηση στοιχείων επιθεωρήσεων.»

26. Η με αρ. Πρωτ. 160319/31.01.2006 ΚΥΑ«Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.”, που λειτουργεί στην Ερμούπολη Σύρου του Ν. Κυκλάδων» [2006]

27. Η με αρ. πρωτ. 186580/07.10.2011 ΥΑ«Ανανέωση – Τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρείας “Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου ΑΕ”, που λειτουργεί στην Ερμούπολη Σύρου του Ν. Κυκλάδων», (ΑΔΑ: 45ΟΟ0-ΜΡΗ) [2011]

28. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72717/4748/13.09.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ«Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν4685/2020 στην…..» παράταση της Α.Ε.Π.Ο έως το 2023

29. Ενδεικτικά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση του ναυπηγείου καθώς και τη δραστηριότητα του ναυπηγείου γενικότερα (παραθέτουμε τους συνδέσμους για πρόσβαση στα πλήρη άρθρα ενώ πιο κάτω παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα από τα κείμενα αυτά):

29.1 «Μας “πνίγουν” στην αμμοβολή» 2012

https://www.syrostoday.gr/News/8364-Mas–pnigoyn–stin-ammovoli.aspx (κείμενο)

https://www.syrostoday.gr/WebTV/1404-Mas-pnigoyn-stin-ammovoli.aspx (βίντεο)

{«Η κακή οικονομική κατάσταση του ναυπηγείου σε καμιά περίπτωση δεν του επιτρέπει την ανεξέλεγκτη χρήση της αμμοβολής, χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας για την ρύπανση του περιβάλλοντος. Μάλιστα η απεγνωσμένη προσπάθεια των δύο μικρών πλοιαρίων του ναυπηγείου να ”εξαφανίσουν” τα κατάλοιπα της αμμοβολής από την επιφάνεια της θάλασσας μόνο θυμηδία προκαλεί.}

29.2 «”Σύννεφο” αμμοβολής» 2013

https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2013/03/22/synnefo-ammovolis.html

{«Ας κάνουν αμμοβολή. Αλλά ας βάλουν επάνω στις δεξαμενές προστατευτικά ώστε να μπαίνει μέσα εκεί το πλοίο και να “πίνουν” την αμμοβολή εκείνοι που θέλουν να κάνουν αμμοβολή. Σκεφθείτε τι σημαίνει ένα πλοίο να ταξιδεύει ανά την υφήλιο και να έρχεται να αποπατεί – γιατί πώς αλλιώς να το περιγράψω – στα “ρουθούνια” μας. Και όποιος μιλήσει ή πάει στον Εισαγγελέα ή το Δικαστήριο είναι εχθρός του συνόλου της κοινωνίας της Σύρου……. Στο πλαίσιο της λειτουργίας έγιναν από την πλευρά μας [Λιμεναρχείου] συστάσεις να μειώσει την ένταση του ψεκασμού, λόγω καιρού. Υποσχέθηκαν ότι αυτό έγινε αλλά δεν έχουμε τρόπο να το μετρήσουμε”, τονίσθηκε χαρακτηριστικά.»}

29.3 «Καρκινογόνο δείγμα αδιαφορίας» 2013

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2013/06/12/karkinogono-deigma-adiaforias.html

{«….Έτσι για ακόμα μία φορά πυκνό στρώμα αμμοβολής κάλυψε και πάλι τα νερά του λιμανιού της Ερμούπολης, με το αρμόδιο τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας να μην προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους περιβαλλοντικής ρύπανσης….»}

29.4 «Συνύπαρξη με το «σύννεφο» 2014

https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2014/09/11/synyparxi-me-synnefo.html-0

{«Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε παρέμβαση του προς τον Δήμαρχο ο εκδότης, Γιώργος Βακόνδιος, «Ο πολιτισμός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη προστασία των πολιτών. Δεν επιτρέπεται να μένουμε απαθείς, μπροστά σε τέτοιους κινδύνους στους οποίους εκθέτουμε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας»»}

29.5 «Θα επανέλθει για την αμμοβολή η δημοτική κοινότητα Ερμούπολης» 2014

https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2014/10/15/tha-epanelthei-gia-tin-ammovoli-i-dimotiki-koinotita-ermoypolis.html

{«Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε στη σημερινή συνεδρίαση η προεδρεύουσα Ηρώ Στίνη τόνισε πως από την πλευρά της διοίκησης του Νεωρίου ζητήθηκαν οι σχετικές άδειες και τα έγγραφα που δείχνουν πως η οποιαδήποτε δραστηριότητα κινείται στο επιτρεπόμενο πλαίσιο, ωστόσο όπως σημείωσε από την πλευρά των διοικούντων, στη διάθεση του συμβουλίου δόθηκε ένα έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ με ημερομηνία 7/10/2011.»}

29.6 «Συστηματικοί έλεγχοι για τη δημόσια υγεία» 2015

https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2015/04/27/systimatikoi-eleghoi-gia-ti-dimosia-ygeia.html

{«Κοινό μέτωπο υπέρ της δημόσιας υγείας με φόντο την “τήρηση ή μη των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου”, συναποφάσισαν να οικοδομήσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας – στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου τους – την ανάγκη εντατικοποίησης σχετικών ελέγχων από τα αρμόδια όργανα……. Με αφορμή και τις τοποθετήσεις από την πλευρά των κατοίκων αλλά και των καρκινοπαθών μέσω του Συλλόγου και της προέδρου του, οι ανωτέρω θετικές προθέσεις των αιρετών, μένει να αποδειχθούν από τη στάση που θα κρατήσουν προσεχώς, αποδεικνύοντας πως, το θέμα της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου, δεν θα παραμείνει ένα ζήτημα κλεισμένο στο συρτάρι για ακόμη μία φορά.»}

29.7 «Αποτρεπτικός παράγοντας προβολής» 2015

https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2015/10/08/apotreptikos-paragontas-provolis.html

{«Ένα γνώριμο αρνητικό φαινόμενο στο περιβάλλον της Σύρου έκανε την επανεμφάνιση του τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα στα νερά του λιμανιού, με τα ρινίσματα των τοξικών χρωμάτων από την αμμοβολή του Νεωρίου να γεμίζουν την πέριξ του ναυπηγείου θαλάσσια περιοχή……… Η συνεχής και πολύωρη παρουσία του μικρού σκάφους του Νεωρίου στο λιμάνι της Ερμούπολης και κυρίως τα μεγάλα ξύλα που χρησιμοποιούσε για τη διάσπαση στη θαλάσσια επιφάνεια των στρωμάτων των υπολειμμάτων της αμμοβολής, προκάλεσαν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, ο οποίος άμεσα θέλησε να πληροφορήσει σχετικά το Λιμεναρχείο……. Με το πρώτο φως της επόμενης ημέρας, έγιναν αντιληπτά και τα τοξικά χρώματα που επέπλεαν στο νερό, αλλά είχαν επικαθήσει και επάνω στα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα εντός του λιμανιού, με αποτέλεσμα την απλή πληροφόρηση να ακολουθήσουν καταγγελίες εκ μέρους του κ. Πριόβολου, τόσο προς τη Λιμενική Αρχή όσο και προς την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.»}

29.8 «Ρυπογόνος κηλίδα αδιαφορίας» 2015

https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2015/01/16/rypogonos-kilida-adiaforias.html

{«Κατόπιν τις συνεχούς αμμοβολής, της οποίας έκανε χρήση όλες τις προηγούμενες ημέρες το Νεώριο, για τις εργασίες που εκτελούνται στο πλοίο που είναι δεξαμενισμένο στο ναυπηγείο, είναι εμφανές ότι τα σημερινό πρόβλημα που παρατηρήθηκε εντός του λιμανιού προκλήθηκε από τις εργασίες βαφής του πλοίου……. Η ταύτιση δε της πρώτης στρώσης του χρώματος που χρησιμοποιήθηκε στο δεξαμενισμένο πλοίο, όπως έχει καταγραφεί και από τον φωτογραφικό φακό, με το χρώμα που επέπλεε στη θάλασσα, δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολιών….. Κατά τις 8.30 εχθές το πρωί και μόλις έγινε αντιληπτή η ύπαρξη του επιπλέοντος υλικού στη θάλασσα, βγήκε από το ναυπηγείο του Νεωρίου ένα μικρό πλεούμενο το οποίο, όπως φάνηκε, επιχείρησε να το διαλύσει.»}

29.9 «Επανεμφανίζονται τα σημάδια ρύπανσης» 2016

https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2016/11/09/epanemfanizontai-ta-simadia-rypansis.html

{«Ουκ ολίγες φορές, έχουν απασχολήσει και έχουν αποτελέσει αιτία έντονου προβληματισμού, οι εργασίες εντός του ναυπηγείου του Νεωρίου, σχετικά με την ρύπανση των θαλασσίων υδάτων, η οποία μάλιστα είναι εμφανής στα νερά της Ερμούπολης, ανάλογα με την φορά του ανέμου, άλλοτε στο λιμάνι και άλλοτε στην θαλάσσια περιοχή των Λαζαρέττων…… Κατ’ επέκταση, προτροπή του Λιμενάρχη προς τους πολίτες, είναι, στην περίπτωση που γίνονται μάρτυρες κάποιου αντίστοιχου φαινομένου, να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να επιλαμβάνονται και να ασκούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, έτσι ώστε και το Νεώριο να συμμορφώνεται.»}

29.10 «“Φοβάται να πει δημόσια τη γνώμη του”» 2016

https://www.koinignomi.gr/news/politiki/politiki-syros/2016/01/15/fovatai-na-pei-dimosia-ti-gnomi-toy.html

{«Στις δηλώσεις τους [αντιπροσωπείας εργαζομένων] προς τους δημοσιογράφους, αναφέρθηκαν επιπλέον και στο σοβαρό ζήτημα της αμμοβολής, το οποίο τέθηκε επί τάπητος …. Διευκρινίσαμε πως, πλέον, γίνεται σε ένα ποσοστό 10% αφού προωθείται η υδροβολή»}

29.11 «Πρόστιμο στο Νεώριο για ρυπογόνα δραστηριότητα» 2017

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2017/03/27/prostimo-sto-neorio-gia-rypogona-drastiriotita.html (κείμενο)

https://www.youtube.com/watch?v=YhU6uRJnvjw&t=1s (βίντεο)

{«Στην επιβολή προστίμου προς την πλευρά του ναυπηγείου προχώρησε η Λιμενική Αρχή Σύρου, εξαιτίας της διαπιστωμένης ρυπογόνας δραστηριότητας που παρατηρήθηκε χθες το πρωί, στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα της Ερμούπολης, σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε και ο Λιμενάρχης Σύρου, Ιάκωβος Γκύζης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της εφημερίδας……… Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν παράγωγα ρυπογόνας δραστηριότητας στην επιφάνεια της θάλασσας σε αρκετά σημεία, ενώ λάντζα του Νεωρίου επιχείρησε να “καθαρίσει” τις σχετικές εικόνες, διασπώντας τους “ρύπους” για αρκετή ώρα. Πρόκειται για κατάσταση που επαναλαμβάνεται και μάλιστα σταθερά εκ μέρους του ναυπηγείου, αφού το γεγονός της ρύπανσης της θάλασσας από οχληρή δραστηριότητα του Νεωρίου, στηλιτεύεται έντονα από την πλευρά πολιτών, όταν η εν λόγω ενέργεια δε, παρατηρείται και μάλιστα δια γυμνού οφθαλμού.»}

29.12 «Προσπάθεια αποτροπής της θαλάσσιας ρύπανσης» 2018

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2018/07/02/prospatheia-apotropis-tis-thalassias-rypansis.html

{«Με φόντο την ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη χερσαία ζώνη του λιμένα Ερμούπολης, κλήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος και ο πρόεδρός του, Δημήτρης Κοσμάς…… Δεδομένης της πολυετούς συγκέντρωσης σημαντικών ποσοτήτων αμμοβολής στο συγκεκριμένο “ανοικτό” σημείο του Νεωρίου που “συνορεύει” με τη θαλάσσια περιοχή της θέσης “Καρνάγιο”, ο κ. Κόσμας δήλωσε τα παρακάτω: “Έγινε αυτό το περιστατικό μετά τη μεγάλη νεροποντή που είχαμε στη Σύρο τις προηγούμενες μέρες. Υποχώρησε ο τοίχος με αποτέλεσμα να πέσει ένα τμήμα της αμμοβολής στο βυθό της θάλασσας. Δυστυχώς ήταν κάποιοι φόβοι, οι οποίοι επαληθεύτηκαν αναφορικά με αυτά τα “βουνά” αμμοβολής που υπάρχουν εκεί”.»}

29.13 «Απόνερα… κακοκαιρίας» 2018

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2018/10/01/aponera-kakokairias.html

{«Ορισμένα από τα απόνερα… της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών διαπίστωσαν στις αυλές και τα μπαλκόνια τους επιχειρηματίες και κάτοικοι της περιοχής των Λαζαρέττων και του Αεροδρομίου, οι οποίοι παρατήρησαν τη μεταφορά αμμοβολής από τις εγκαταστάσεις του Νεωρίου προς τις ιδιοκτησίες τους.»}

29.14 «Καλώς ήρθες αμμοβολή» 2018

https://www.syrostoday.gr/News/54789-Kalos-irthes–ammovoli.aspx?fbclid=IwAR2QguKqWDsfsRMYsn1acuznkNPRT6twlj08UW_jPGWvbn_rJKF1YHxR-ew

{«Το γνωστό πλοιάριο του ναυπηγείου που ”εξαφανίζει” τα κατάλοιπα της αμμοβολής από την επιφάνεια της θάλασσας, έκανε και πάλι την εμφάνισή του στο λιμάνι της Ερμούπολης…..

Δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, καθώς οι υπεύθυνοι της ”ενδιάμεσης λειτουργίας” του ναυπηγείου του Νεωρίου συνεχίζουν την ίδια τακτική με την διοίκηση Ταβουλάρη.»}

29.15 «Σταματήστε τώρα την αμμοβολή» 2019

https://www.syrostoday.gr/news/99165-Stamatiste-tora-tin-ammovoli.aspx

{«Συγκεκριμένα, σήμερα το απόγευμα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μιαούλη περίπου 100 πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο ώρες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους και τη δυσαρέσκειά τους για το φαινόμενο της αμμοβολής, φαινόμενο που όπως είπαν ειδικά το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονο, με ποιο τρόπο μπορούν να κινηθούν, ώστε πλέον και οι επίσημοι φορείς (α’ και β’ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, Δικαιοσύνη κλπ) να πάρουν θέση………….. .Στη συνάντηση συμμετείχε και η ιατρός Πνευμονολόγος, κ. Πετροπούλου, η οποία στην τοποθέτησή της κατέθεσε σοκαριστικά στοιχεία για τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα καρκίνου που σημειώνονται στο νησί, τονίζοντας ότι η Σύρος είναι η 2η περιοχή της χώρας με τους υψηλότερους δείκτες πολιτών που νοσούν από τη συγκεκριμένη αρρώστια……. Μάλιστα η κ. Πετροπούλου απευθυνόμενη προς τους συγκεντρωμένους πολίτες μετέφερε συνομιλία που είχε με ιατρό κεντρικού νοσοκομείου της Αθήνας, ο οποίος διερωτόταν για το τι ακριβώς συμβαίνει στη Σύρο με τον καρκίνο….. Επίσης, εκτός των άλλων, εκείνο που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ήταν οι απειλές που δέχονται πολίτες οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και καυτηριάζουν το θέμα της αμμοβολής.»}

29.16 «Έρευνα για τη θαλάσσια ρύπανση στην Ερμούπολη» 2019

https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/koinonika/2019/05/20/ereyna-gia-ti-thalassia-rypansi-stin-ermoypoli.html.

{«Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των καταθέσεων μαρτύρων για το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι της Ερμούπολης που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, από το Λιμεναρχείο Σύρου, κατόπιν Εισαγγελικής εντολής που υπήρξε προ ημερών…… Τα παραπάνω κλήθηκε τηλεφωνικώς από την “Κοινή Γνώμη” κι επιβεβαίωσε ο Λιμενάρχης Σύρου, Γιάννης Βαμβακούσης, ο οποίος επεσήμανε πως συνεχίζεται η διαδικασία με τους μάρτυρες αναφορικά με τις εικόνες που παρατηρήθηκαν σε αρκετά σημεία του λιμένα, την περασμένη Τρίτη το βράδυ, αλλά και το πρωί της Τετάρτης.»}

29.17 «Η ενόχληση της αμμοβολής δεν είναι τοξική ούτε καρκινογόνα» 2019 https://www.koinignomi.gr/news/oikonomia/epiheirimatikotita/2019/04/11/i-enohlisi-tis-ammovolis-den-einai-toxiki-oyte-karkinogona.html

[ο πρόεδρος εργαζομένων:] …..ίσως και το σοβαρότερο που συζητήσαμε και ουσιαστικά απαιτήσαμε να βάλουμε κάτω και να διορθώσουμε είναι ότι η ενόχληση που το ναυπηγείο τα τελευταία 30 χρόνια προκαλούσε ανεξέλεγκτα στο νησί” δήλωσε κατηγορηματικά ο ίδιος, σημειώνοντας μάλιστα πως, “θα ήμασταν αφελείς αν δεν το παραδεχόμασταν, ότι πρέπει να βρούμε νέους τρόπους, νέες επενδύσεις, νέες τεχνολογίες ώστε και να καλυτερεύσει η εικόνα και να μειωθεί ως και 100% (αυτός είναι ο στόχος όλων μας) η πολυδιαφημισμένη σκόνη”.»}

29.18 «Σκληρή επίθεση προς “τους κατευθυνόμενους εχθρούς του Νεωρίου”» 2019

https://www.syrostoday.gr/News/67363-Skliri-epithesi-pros-toys-kateythynomenoys-exthroys-toy-Neorioy.aspx?fbclid=IwAR2YgHC38HFKrUQo7FYST1fM456_pPL8T4YA5JOvx7C_FViuB3_G_f6APro

{«Συνέντευξη Τύπου του Εργοστασιακού Σωματείου του ναυπηγείου για το θέμα της αμμοβολής. Κατέθεσαν επίσημα στοιχεία με τα οποία διαψεύδουν τα όσα κυκλοφορούν περί “καρκινογόνου σκόνης”……. .[Δελτίο Τύπου:] “Θα θέλαμε μέσα από αυτήν την επιστολή μας, να δεσμευτούμε απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μας, ότι είναι για μας σκοπός ζωής, το συντομότερο δυνατόν να μην ενοχλούμε κανέναν συνάνθρωπό μας στον τόπο μας. Όπου κι αν εργάζεται, ότι κι αν επαγγέλλεται. Θα θέλαμε να σταθούμε σε μία λέξη που πολλές φορές προαναφέραμε ανωτέρω. Την λέξη «Ενόχληση». Διότι όλους μας ενοχλούσε η σκόνη όταν πίναμε τον καφέ μας στην όμορφη παραλία της Ερμούπολης ή όταν κάναμε περίπατο με την οικογένειά μας. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της απερίσκεπτης πολιτικής των προηγουμένων διοικήσεων, να μην επενδύουν και η σκόνη να πλανάται στην ατμόσφαιρα ενοχλώντας όλους μας……… Η λάσπη δεν είναι άποψη, και επειδή το ψέμα μαζί με όλα αυτά έχει κοντά ποδάρια και δεν είναι άποψη, μία φράση τους ταιριάζει: «Επιτέλους Σκάστε…». Και αν θέλετε να έχετε άποψη, μπρος στο να κάνετε κακό, ασχοληθείτε με την αρρώστια και τα προβλήματά σας! Και ορθό είναι να δικαιούστε να μιλάτε, από τη στιγμή που θα φέρετε κάποιο χαρτί ή κάποια εξέταση επίσημου φορέα, που να αποδεικνύει ότι το δικό μας ελληνικό ορυκτό υλικό που χρησιμοποιούν τα Ελληνικά ναυπηγεία και οποιαδήποτε ναυπηγεία της Ευρώπης, είναι κάτι αντίθετο από αυτό που σας αποδεικνύουμε εμείς”»}

30. Μια δημόσια πρόταση μας προς την ONEX (και τις αρμόδιες αρχές) την οποία κοινοποιήσαμε στην ONEX όσο και στο Εργοστασιακό Σωματείο του Νεωρίου προκειμένου να τοποθετηθούν (αν το επιθυμούν).

Κυρίες, κύριοι,

Το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου είναι ένας περιβαλλοντικός σύλλογος που αριθμεί σήμερα 399 μέλη. Σκοποί του Παρατηρητηρίου είναι μεταξύ άλλων:

 • Η συγκέντρωση και η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, προκειμένου να τεκμηριώνεται κάθε φορά το εύρος της βιομηχανικής και αστικής ρύπανσης του περιβάλλοντος στη Σύρο, καθώς και των επιπτώσεων της ρύπανσης αυτής στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.
 • Η στενή παρατήρηση και επαλήθευση της τήρησης ή μη των νόμων, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κατά την άσκηση διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως επιχειρηματικών, ατομικών, υπηρεσιακών ή άλλης μορφής, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στην ποιότητα του περιβάλλοντος.
 • Η μόχλευση και η άσκηση πίεσης στις αρμόδιες Αρχές ώστε να γίνονται συστηματικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τις λειτουργούσες δραστηριότητες και σε περιπτώσεις παραβάσεων να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές σε κάθε υπεύθυνο.
 • Η απαίτηση από την Πολιτεία της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, με την θεσμοθέτηση ενδεδειγμένων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων, καθώς και την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου για την εφαρμογή τους.
 • Η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές ή/και ευρωπαϊκές Αρχές, για βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων άσκησης βιομηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ισχυρό κίνητρο για τη δημιουργία του συλλόγου μας αποτέλεσε η έντονη ανησυχία μας για την, εξ’ ορισμού, ρυπογόνο φύση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΝ που βρίσκεται στο μέσο της Ερμούπολης. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται χωρίς την παραμικρή εφαρμογή μέτρων περιορισμού της διασποράς των ρυπογόνων στοιχείων στην πόλη και στη θάλασσα. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, ότι, χωρίς τέτοια μέτρα, τοξικά στοιχεία, βαρέα μέταλλα, επικίνδυνοι υδρογονανθρακες, χρώματα, υφαλοχρώματα με βιοκτόνα και αντιαπωθετικά στοιχεία, πτητικές οργανικές ενώσεις, κλπ, διασπείρονται συστηματικά στις γύρω περιοχές και στη θάλασσα υποβαθμίζοντας το περιβάλλον και θέτοντας συγχρόνως σε προφανή κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ως συγκροτημένος σύλλογος πλέον, το 2020, με αφορμή την ένδειξη που είχε προκύψει τότε για σοβαρή ρύπανση των ιζημάτων του πυθμένα του λιμανιού με βαρέα μέταλλα (σε θέση πλησίον του ναυπηγείου) εκφράσαμε, με έγγραφό μας, την ανησυχία μας για τις ρυπογόνες ανοιχτές αμμοβολές, υδροβολές και βαφές προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Στο έγγραφο αυτό είχαμε επισυνάψει και ενδεικτικές φωτογραφίες (σχετικό 6). Για το έγγραφό αυτό (και τη δημοσιοποίησή του) οι εταιρείες που εμπλέκονταν στη λειτουργία του ναυπηγείου (ONEX) άσκησαν κατά του συλλόγου μας αγωγή αξιώνοντας αποζημίωση 1.000.000€ για συκοφαντική δυσφήμιση, κλπ. Υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι λειτουργούν καθ’ όλα νόμιμα και ότι τηρούν ευλαβικά τους περιβαλλοντικούς όρους, ότι το νέφος των αμμοβολών που διαχέεται στην πόλη είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο και πολλά άλλα ….. [Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αγωγή αυτή έχει απορριφθεί καθ΄ ολοκληρία από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου και εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης που άσκησαν οι ενάγουσες. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ανησυχίες μας είναι εύλογες και τεκμηριωμένες και η δράση μας είναι απολύτως σύμφωνη με τις καταστατικές μας υποχρεώσεις και τα Συνταγματικά μας δικαιώματα.]

Η ανησυχία όμως στη Σύρο για την ρυπογόνο φύση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών και για την επίδραση της ρύπανσης στην υγεία είναι διαχρονική και διάχυτη, δεν αποτελεί προνόμιο μόνο του συλλόγου μας. Παραθέτουμε, ενδεικτικά, κάποια δημοσιεύματα τοπικών μέσων «ενημέρωσης» του παρελθόντος (σχετικά 29.1 έως 29.18) καθώς και επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις και έγγραφα σημαντικών συλλογικών φορέων του νησιού (του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, του Συλλόγου των Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, του Τμήματος Κυκλάδων της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής) (σχετικά 7 έως 10).

Η κοινή ανησυχία μας με άλλους συλλόγους του νησιού μας οδήγησε στη απόφαση να διερευνήσουμε σε επαρκές επιστημονικό βάθος το θέμα της λειτουργίας του ναυπηγείου καθώς και των δυνητικών επιπτώσεών του στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία προκειμένου να συμβάλουμε στην ενημέρωση της κοινωνίας για το τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα, αλλά και να προτείνουμε τυχόν ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της λειτουργίας του. Έτσι αποστείλαμε από κοινού διερευνητικά αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία στοιχεία. Είχαμε την προσδοκία ότι τα στοιχεία που θα έθεταν οι υπηρεσίες στη διάθεσή μας θα τεκμηρίωναν μία κατά το μάλλον ή ήττον επιλογή σύννομης και ασφαλούς λειτουργίας εκ μέρους των διοικήσεων του Νεωρίου και, κυρίως, ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα ασκούσαν με προσήλωση, αμεροληψία και συνέπεια τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, δεσμευμένες στην προστασία των κοινωνικών αγαθών, της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος (σχετικά 11 έως 16). Εδώ και η κοινή ανακοίνωσή μας με την οποία ενημερώσαμε την τοπική κοινωνία για την απόφασή μας αυτή (https://syrosenvobservatory.gr/koini-anakoinosi-5-syllogon/):

«Kοινή ανακοίνωση 5 συλλόγων

17 Απριλίου 2021

του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου

του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων

του Συλλόγου Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων

της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Α΄ Κυκλάδων

της Ένωσης Γονέων Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Οι παραπάνω σύλλογοι θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Σύρου και όχι μόνο, ότι διαισθανόμενοι την ανάγκη της διασαφήνισης των ισχυουσών περιβαλλοντικών όρων, του βαθμού τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της επάρκειας της εποπτείας από τη μεριά της πολιτείας και των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να αποστείλουμε σχετικά διερευνητικά αιτήματα προς τις αρμόδιες Αρχές.

Σκοπός των αιτημάτων αυτών είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα πιστοποιούν ότι δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές παραβάσεις θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία στο νησί μας και ότι οι επιθεωρήσεις από την πολιτεία είναι επαρκείς και δεν αφήνουν περιθώρια συστηματικών παραβάσεων. Με αυτές τις διαβεβαιώσεις και την συγκέντρωση των σχετικών αποδείξεων θα καθησυχάσουν οι κάτοικοι της Σύρου των οποίων η ανησυχία είναι πρόδηλη και αιτιολογημένη, για όσους ισχυρισμούς έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Όταν λάβουμε τις απαντήσεις των αρμοδίων θα προβούμε σε σχετική ενημέρωση για τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και την επάρκεια τους.

Τα Διοικητικά Συμβούλια»

Δυστυχώς, οι απαντήσεις που λάβαμε από τις υπηρεσίες ενέτειναν ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες μας (σχετικά 17 έως 23). Τις απαντήσεις αυτές, σας τις κοινοποιούμε προκειμένου να σχηματίσετε εικόνα των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Επίσης σας κοινοποιούμε και νεότερα αιτήματα του συλλόγου μας προς τις αντίστοιχες Αρχές με τα οποία ζητάμε όσα στοιχεία παρέλειψαν να μας χορηγήσουν εξ’ αρχής καθώς και νεότερα στοιχεία αυτοψιών, μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων, θορύβου κλπ. (σχετικά 24 & 25). Αν και όταν λάβουμε απαντήσεις θα σας τις κοινοποιήσουμε διότι αποτελούν κρίσιμα δεδομένα, χρήσιμα κατά την επανεξέταση της Α.Ε.Π.Ο. του ναυπηγείου.

Το ναυπηγείο πραγματοποιεί ανοιχτές αμμοβολές, υδροβολές και βαφές πλοίων σε πολύ μεγάλη κλίμακα και σε άμεση επαφή με τη γύρω κατοικημένη περιοχή (σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από κατοικίες σχολεία καταστήματα ταβέρνες ξενοδοχεία και γενικότερα σημείων δημόσιας κυκλοφορίας). Εξ όσων γνωρίζουμε αυτό αποτελεί μοναδικό φαινόμενο, όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και περαιτέρω. Αναζητώντας συγκριτικά στοιχεία άλλων ναυπηγείων δεν εντοπίσαμε κανένα ναυπηγείο που να πραγματοποιεί τέτοιες εργασίες τόσο κοντά στη γύρω κατοικημένη περιοχή χωρίς στοιχειώδη μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. Αν υπάρχει κάποιο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποια χώρα βρίσκεται και, κυρίως, τι μέτρα υποχρεούται να εφαρμόζει. Παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες που αποδίδουν την εγγύτητα του χώρου εκτέλεσης των εργασιών με την κατοικημένη περιοχή:

C:\Users\User\Desktop\Εικόνα 4.jpg

C:\Users\User\Desktop\IMG_3235 zoom.jpg

C:\Users\User\Desktop\ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΛΗ 1.jpg

Φωτογραφία από τη σελίδα στο facebook: Shipwrecks & Ships

Ενδεικτικά σχόλια χρηστών στην ανάρτηση:

Bubu Lina – «Great photo for those who doesn’ t live nearby. The pollution is huge for such a little island. The profits over our lives…»

Thomas Zamp – «Wow I thought things were bad in Africa but this is at another level. Feel sorry for the people who live in the surrounding area»

Adrianne Grillo – «Wow so close to the road and houses. Or should I say village? I don’t know to much about the Greek Island unfortunately.»

[Στο σημείο που βρίσκεται η πρύμνη του πλοίου βρίσκεται ο κύριος της επόμενης φωτογραφίας…]

Μετά την ολοκλήρωση του αμμοβολισμού, το πλοίο είναι έτοιμο για τη βαφή. Ο κύριος της φωτογραφίας απολαμβάνει τον περίπατό του και τον καθαρό αέρα της Ερμούπολης.

C:\Users\User\ΝΕΩΡΙΟ 24_12_2019\ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ\IMG_3167.jpg

Λήψη από το σημείο που βρίσκονταν ο κύριος της προηγούμενης φωτογραφίας κατά το χρόνο πραγματοποίησης αμμοβολής σε πλοίο επί της δεξαμενής.

C:\Μελέτη ΕΛΚΕΘΕ\Αμμοβολή εκτός 26 09.2022.jpg

Άραγε οι εκπομπές τοξικής σκόνης βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων;

C:\Users\User\Desktop\27. IMG_20190510_070258.jpg

Ότι βλέπουμε γίνεται σκόνη. Μέρος της διασπείρεται στην πόλη και στη θάλασσα. Στην Ερμούπολη βλέπουμε αυτό που πρόκειται να αναπνεύσουμε. Κάθε σκουριασμένο καράβι μας «χαρίζει» τη σκόνη του.. και όχι μόνο.

C:\Users\User\Desktop\Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες 1.jpg

Στιγμιότυπο από βίντεο, ημερομηνία λήψης 20.05.2022, αέρας παρασέρνει την επικίνδυνη σκόνη των εκτεθειμένων αποβλήτων αμμοβολής και την οδηγεί προς «όπου φυσάει ο άνεμος»

C:\Users\User\Desktop\Πρωτότυπες φωτογραφίες Ιάσονα\20231204_100014.jpg

C:\Users\User\Desktop\Πρωτότυπες φωτογραφίες Ιάσονα\20231204_100038_Η ΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.jpg

Επιπλέουσες ουσίες οι οποίες συνήθως δεν ταυτοποιούνται από τις ελεγκτικές Αρχές ούτε προσδιορίζεται η πηγή τους [πλην όμως εμείς ανησυχούμε λόγω της πρόδηλης ταύτισης με πολύ επικίνδυνες ουσίες στις οποίες εκτιθέμεθα]

C:\Users\User\Desktop\3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ_7-12-2020.jpg

C:\Users\User\Desktop\4 fb ΡΥΠΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ_7-12-2020.jpg

Επιπλέουσες ουσίες οι οποίες συνήθως δεν ταυτοποιούνται από τις ελεγκτικές Αρχές ούτε προσδιορίζεται η πηγή τους [πλην όμως εμείς ανησυχούμε λόγω της πρόδηλης ταύτισης με πολύ επικίνδυνες ουσίες στις οποίες εκτιθέμεθα]

C:\Users\User\Desktop\PrScr_5.jpg

C:\Users\User\Desktop\IMG-ba66e8e5dc180e5a45ceca0e512daaa0-V.jpg

Επιπλέουσες ουσίες οι οποίες συνήθως δεν ταυτοποιούνται από τις ελεγκτικές Αρχές ούτε προσδιορίζεται η πηγή τους [πλην όμως εμείς ανησυχούμε λόγω της πρόδηλης ταύτισης με πολύ επικίνδυνες ουσίες στις οποίες εκτιθέμεθα]

C:\Users\User\Desktop\Στον αέρα.png

C:\Users\User\Desktop\Στην επιφάνεια.jpg

Επιπλέουσες ουσίες οι οποίες συνήθως δεν ταυτοποιούνται από τις ελεγκτικές αρχές ούτε προσδιορίζεται η πηγή τους [πλην όμως εμείς ανησυχούμε λόγω της πρόδηλης ταύτισης με πολύ επικίνδυνες ουσίες στις οποίες εκτιθέμεθα]

Η θεσμοθέτηση κατάλληλων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του ναυπηγείου, σύμφωνα με την νομοθεσία και με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου από τις ελεγκτικές Αρχές ώστε οι όροι αυτοί να τηρούνται, αποτελούν στοιχειώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας προκειμένου προστατεύσει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία στη Σύρο. Σε αυτό ακριβώς προσβλέπουμε. Η θέση του ναυπηγείου είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετική προσέγγιση.

Οι ισχύοντες σήμερα περιβαλλοντικοί όροι του ναυπηγείου εκδόθηκαν αρχικά το 2006 στη συνέχεια ανανεώθηκαν/τροποποιήθηκαν το 2011, ενώ το 2021 -χρονιά κατά την οποία θα έληγαν- εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος τους μέχρι το τέλος του 2023 (στο πλαίσιο νεότερου νόμου που έδινε αυτή τη δυνατότητα). Κατά συνέπεια, στο επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται η έκδοση της νέας Α.Ε.Π.Ο.

Με το παρόν έγγραφο μας σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογός μας επιθυμεί και προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη διαβούλευση – διαδικασία για την έκδοση των νέων περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου, καταθέτοντάς σας –προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της νέας Α.Ε.Π.Ο.- το σύνολο των στοιχείων που έχουμε συγκεντρώσει και επεξεργαστεί

 • στο πλαίσιο της δικαστικής αντιμετώπισης των αγωγών που άσκησαν εναντίον του συλλόγου μας οι εταιρείες “ONEX (ONEΞ) Ελληνικά Ναυπηγεία Σύρου Ανώνυμη Εταιρεία” και “ONEX Neorion Shipyards Ανώνυμη Εταιρεία” διεκδικώντας ούτε λίγο ούτε πολύ 3 εκατομμύρια ευρώ,
 • στο πλαίσιο αποστολής των κοινών διερευνητικών αιτημάτων προς τις εμπλεκόμενες αρχές στα οποία αναφερθήκαμε ανωτέρω,
 • στο πλαίσιο αναφορών μας προς τις αρμόδιες Αρχές για εν εξελίξει ρυπαντικά περιστατικά ή/και για συστηματικές παραβάσεις των π.ο του ναυπηγείου,
 • στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ευρημάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη ρύπανση του κόλπου της Ερμούπολης,
 • στο πλαίσιο της βιωματικής μας εμπειρίας και παρατήρησης καθώς και
 • από τις δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ONEX και του Εργοστασιακού Σωματείου του ναυπηγείου, αλλά και θεσμικών εκπροσώπων της πολιτείας.

Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν απόλυτα τις ανησυχίες μας καταδεικνύοντας σημαντικές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων, ανεπάρκεια ελέγχων, αδικαιολόγητη απροθυμία των αρχών να επιβάλλουν τη συμμόρφωση του ναυπηγείου, ανεπάρκεια και αοριστία σημαντικών περιβαλλοντικών όρων, ανοχή των αρχών σε συστηματικές – συστημικές παραβάσεις των π.ο. οι οποίες κατά τεκμήριο θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών από τη μεριά των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κ.α,

Επιπλέον, καταδεικνύουν, ότι, οι υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί όροι χρήζουν άμεσων σημαντικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων, ενώ υπάρχει και επιτακτική ανάγκη για θεσμοθέτηση και ορθή εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για κάποιες διεργασίες. Δεν αρκεί δηλαδή μια απλή ανανέωση/τροποποίηση των υφιστάμενων π.ο. (όπως έγινε το 2011) θα πρέπει η εξέταση και η αξιολόγηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας να γίνει από μηδενική βάση και να οδηγήσει σε θεσμοθέτηση περιβαλλοντικών όρων οι οποίοι θα είναι:

«α) συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, β) επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία, γ) άμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του, δ) δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητα, ε) ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι» όπως οφείλουν να είναι σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Ν 1650/1986.

Αρκετές από αυτές τις απαιτήσεις που θέτει ο νόμος δεν πληρούνται από τους υφιστάμενους περιβαλλοντικούς όρους, για την έκδοση των οποίων έχουν γίνει κάποιες καίριες λανθασμένες παραδοχές που είχαν ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια τους, κάποιοι όροι δεν συνάδουν με τα δεδομένα που υπήρχαν διαθέσιμα, κάποιοι άλλοι που όφειλαν να θεσμοθετηθούν παραλήφθηκαν κ.α., ενώ έχουν επέλθει και ουσιαστικές μεταβολές κρίσιμων δεδομένων βάσει των οποίων αρχικά εκδόθηκαν. Επιπλέον, υπάρχουν πιστοποιημένες κρίσιμες και διαχρονικές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των π.ο. που οφείλονται σε συστημικά σφάλματα της Α.Ε.Π.Ο. Λεπτομερείς αποδείξεις θα περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα σας καταθέσουμε.

Εδώ, ενδεικτικά, χάριν παραδείγματος (και όχι περιοριστικά) σημειώνουμε, ότι:

1. Οι παραδοχές που είχαν γίνει κατά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. για το μέγεθος της δραστηριότητας, ως προς τον όγκο των αμμοβολών αποδείχθηκαν εσφαλμένες. Ο όγκος των αμμοβολών υποεκτιμήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και κατά συνέπεια η επιβάρυνση της γύρω περιοχής με αιωρούμενα σωματίδια που εκλύονται κατά τους αμμοβολισμούς είναι πολύ μεγαλύτερη από την επιβάρυνση που αρχικά προβλέπονταν

2. Αντίστοιχα εσφαλμένες παραδοχές έχουν γίνει και για τις προβλέψεις κατανάλωσης χρωμάτων, υφαλοχρωμάτων και διαλυτών με αποτέλεσμα την τεράστια υποεκτίμηση της επιβάρυνσης των γύρω περιοχών με ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες.

3. Εσφαλμένη ήταν η παραδοχή που έγινε προκειμένου να θεσμοθετηθεί το επιτρεπόμενο όριο θορύβου

4. Εσφαλμένη ήταν η παραδοχή που έγινε σύμφωνα με την οποία μόνο η κατοικημένη περιοχή που βρίσκεται βόρεια του ναυπηγείου χρήζει ιδιαίτερης προστασίας, παραδοχή η οποία οδήγησε στη θεσμοθέτηση του επιλεκτικού, αόριστου ελλιπέστατου, μη δεσμευτικού, πρακτικά μη ελέγξιμου και ουσιαστικά ανεπαρκή για την προστασία της υγείας των πολιτών, περιβαλλοντικού όρου Β 4.1.8 σύμφωνα με τον οποίο: «Οι αμμοβολές σε ανοικτό χώρο θα πρέπει να περιορίζονται, όταν οι νότιοι άνεμοι πνέουν με ένταση μεγαλύτερη των 7 beaufort». Γενικότερα υπάρχουν αρκετοί περιβαλλοντικοί όροι στην ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. με αυτά τα χαρακτηριστικά.

5. υπάρχουν εσφαλμένες παραδοχές ιδιαίτερης βαρύτητας και προβλέψεις σχετικά με τις πραγματοποιούμενες υδροβολές των πλοίων.

6. Για τους αμμοβολισμούς που γίνονται ανοιχτά στην ατμόσφαιρα (ανοιχτού χώρου) δεν υπάρχει καμία πρόνοια περιορισμού της διασποράς των τοξικών στοιχείων στη πόλη, ενώ ποτέ δεν έχουν μετρηθεί οι πραγματικές εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων προκειμένου να πιστοποιηθεί η τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων. Η θεσμοθέτηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για αυτές τις εργασίες είναι απολύτως επιβεβλημένη.

7. Αντίστοιχα και για τις βαφές ανοιχτού χώρου δεν υπάρχει καμία πρόνοια περιορισμού της διασποράς των τοξικών στοιχείων στη πόλη (στην προκειμένη περίπτωση όφειλε να είχε ήδη θεσμοθετηθεί Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική για τις εργασίες αυτές)

8. Υπάρχουν κρίσιμα συστημικά σφάλματα στο κύκλωμα διαχείρισης των αποβλήτων αμμοβολής τόσο εντός όσο και εκτός του ναυπηγείου. Είναι βέβαιο ότι τα σφάλματα αυτά ευνοούν -για να μην πούμε ότι έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα- τις συστηματικές παραβάσεις των π.ο. και της σχετικής νομοθεσίας (Εθνικής και Ευρωπαϊκής) και ως εκ τούτου χρήζουν άμεσης διόρθωσης.

9. Υπάρχουν κρίσιμα συστημικά σφάλματα για το κύκλωμα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των υδροβολών.

10. Οι εμπλεκόμενες Αρχές δεν διαθέτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση των κατοικημένων περιοχών με ρυπογόνα στοιχεία, αιωρούμενα σωματίδια, πτητικές οργανικές ενώσεις, θόρυβο, κλπ. Ο προβλεπόμενος σταθμός παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ ενώ αξιόπιστες ηχομετρήσεις δεν έχουν γίνει.

11. Οι επιθεωρήσεις που έχουν σποραδικά πραγματοποιηθεί είναι ελλιπέστατες, ήτοι:

 • δεν έχουν γίνει προληπτικές επιθεωρήσεις για την πιστοποίηση της στοιχειώδους επάρκειας των π.ο. και του διαθέσιμου εξοπλισμού του ναυπηγείου,
 • μέχρι πρόσφατα δεν είχαν γίνει τακτικές επιθεωρήσεις για το σύνολο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της δραστηριότητας,
 • οι έκτακτοι έλεγχοι ήταν ελάχιστοι κυρίως μετά από καταγγελίες όπου ενώ πιστοποιούνταν βαρύτατες παραβάσεις συνήθως δεν οδηγούσαν στη μελλοντική συμμόρφωση,
 • βαρύτατα περιστατικά παραβάσεων τα οποία αναφέραμε στις Αρχές δεν ελέγχονταν επαρκώς, κλπ.

Οι ελλιπέστατες αυτές επιθεωρήσεις, όμως, ήταν αρκετές για να καταδείξουν την ανεξέλεγκτη περιβαλλοντικά λειτουργία του ναυπηγείου.

12. Τα ρυπαντικά περιστατικά τόσο στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα με πολύχρωμες ουσίες «αγνώστου ταυτότητας» όσο και του αέρα με νέφη σκόνης των αμμοβολισμών με επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που στη σύστασή τους περιέχουν βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες είναι στην «ημερήσια διάταξη»

13. Η μελέτη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τη ρύπανση του κόλπου της Ερμούπολης κατέδειξε βαρύτατη ρύπανση των θαλασσίων ιζημάτων με βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες. Κάποια συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες από αυτά που εντοπίστηκαν έχουν –σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, με κανονισμούς, με κείμενα Β.Δ.Τ. κρατών κλπ, αλλά και με σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του ναυπηγείου (ΜΠΕ, Τεχνική Έκθεση, χημικές αναλύσεις κλπ)- τυπική συσχέτιση με ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις τους εντοπίστηκαν σε θέσεις πέριξ του ναυπηγείου.

Εκτός από τα στοιχεία που θα σας καταθέσουμε τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα λειτουργία του ναυπηγείου, προτιθέμεθα να σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις και μας επί της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επί των Τεχνικών Εκθέσεων αλλά και επί του νέου προτεινόμενου σχεδίου της Α.Ε.Π.Ο. που σας υποβλήθηκαν ή θα σας υποβληθούν στο προσεχές διάστημα από τον φορέα λειτουργίας του ναυπηγείου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε το σύνολο του φακέλου που σας έχει καταθέσει ο φορέας λειτουργίας του ναυπηγείου (νέα ΜΠΕ ή Μελέτη ανανέωσης/τροποποίησης π.ο., Τεχνικές Εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, σχέδιο προτεινόμενων νέων π.ο., κλπ) για την έκδοση της νέας Α.Ε.Π.Ο ή της τροποποίησης-ανανέωσης της υφιστάμενης προκειμένου να σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας. Αν δεν έχει ήδη υποβληθεί σχετικός φάκελος παρακαλούμε όπως μας τον χορηγήσετε αμέσως μόλις κατατεθεί.

Το αίτημα αυτό το υποβάλουμε γιατί έως σήμερα δεν έχουμε εντοπίσει να έχει αναρτηθεί στο ΗΠΜ κάτι προς διαβούλευση σχετικά με την Α.ΕΠ.Ο. του ναυπηγείου. Το αίτημά μας αυτό προφανώς δεν ισχύει για την περίπτωση που θα υπάρξει σχετική διαβούλευση μέσω Η.Π.Μ. και θα έχουμε ηλεκτρονική πρόσβαση στα ζητούμενα στοιχεία. Κατά την περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως μας ενημερώστε ότι θα υπάρξει τέτοια διαβούλευση.

Συνημμένη παραθέτουμε και μια ενδεικτική πρότασή μας την οποία καταθέσαμε δημόσια και την οποία αποστείλαμε στον πρόεδρο της ONEX αλλά και στον πρόεδρο του Εργοστασιακού Σωματείου του ναυπηγείου για να λάβουν γνώση των προθέσεών μας (σχετικό 30) [στην οποία έως σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση]. Η πρόταση μας αυτή απευθύνεται και προς τις αρμόδιες Αρχές και δείχνει περιληπτικά σε τι ακριβώς προσβλέπουμε με την παρέμβασή μας αυτή. Με δύο λόγια ζητάμε «Περιβάλλον καθαρό και Νεώριο ανοιχτό». Ζητάμε οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι να αποτελέσουν το θεμέλιο για την πορεία του ναυπηγείου στο μέλλον, για ανάπτυξη η οποία δεν θα καταστρέφει το περιβάλλον του νησιού μας και δεν θα απειλεί την υγεία των κατοίκων του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο πρόεδρος
Ιάσονας-Ιωάννης Μίχος

Η γραμματέας
Χαρίκλεια Χαλαστάνη

 

 

Συνημμένα:

Τα με αριθμ. 6 έως 30 σχετικά

(Αποστολή με wetransfer λόγω όγκου των αρχείων. Επίσης με τη μορφή ενσωματωμένων ηλεκτρονικών συνδέσμων στη περιγραφή τους, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση είτε για ανάγνωση είτε για να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF. Τα αρχεία είναι απαλλαγμένα από ιούς.)

Email to:

[Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στο info@syrosenvobservatory.gr όλους τους αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένου που θα λάβει το έγγραφο αυτό από τις υπηρεσίες σας]

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) – ΥΠΕΝ

sec.dipa@prv.ypeka.gr

v.diamandi@prv.ypeka.gr (2106417814)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

tm_grammateias_syr@apdaigaiou.gov.gr

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

sene.pep@prv.ypeka.gr

sene.tep@prv.ypeka.gr

a.chiliarchos@prv.ypeka.gr (2131513131)

f.djouropanos@prv.ypeka.gr (2131513007)

p.merkos@prv.ypeka.gr (2131513125)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

infodesk@pnai.gov.gr

dpxs@cycl.pnai.gov.gr

m.giannakopoulou@cycl.pnai.gov.gr

g.hatzimarkos@pnai.gov.gr

gantip@cycl.pnai.gov.gr

eymorfia.aristeidoy@cycl.pnai.gov.gr

Δήμος Σύρου Ερμούπολης

dimos@syros-ermoupolis.gr

n.livadaras@syros-ermoupolis.gr

Νεοεκλεγείσες Δημοτικές Παρατάξεις (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους)

Αναγέννησί μας anagennisimas@gmail.com

Λαϊκή Συσπείρωση Σύρου Ερμούπολης lasysyros@gmail.com

Με Σχέδιο Για Τη Σύρο 4syros@gmail.com

Σύρος Εξ Αρχής syrosexarhis@gmail.com

Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων contact@iscyclades.gr

ΕΜΔΥΔΑΣ / Τμήμα Κυκλάδων emdydas.cyc@gmail.com

Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων symmhk@gmail.com

ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων elmeakyk@gmail.com

Ένωση Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης engonsyr@gmail.com