Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τα Νέα μας » Ψήφισμα συμπαράστασης από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σύρου – Syros Friends of Music Society

Ψήφισμα συμπαράστασης από τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σύρου – Syros Friends of Music Society

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ψήφισμα συμπαράστασης στο Παρατηρητήριο Προστασίας Περιβάλλοντος Σύρου

Στη Σύρο σήμερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Σωματείου, μετά από πρόσκληση της προέδρου συνεδρίασε το ΔΣ του σωματείου.

Παρόντα μέλη:

 1. Αλεξάνδρα Τοζακίδου
 2. Μαρία Βρανίκου
 3. Λούλα Κλήμη
 4. Ελένη Βουτσίνου
 5. Λιλιάνα – Άννα Αρεταίου
  Απόντα μέλη:

Στις 10.12.2021, στην Ερμούπολη, εκδικάζονται οι 3 αγωγές του ομίλου της ΟΝΕΞ εναντίον του Παρατηρητηρίου Προστασίας Περιβάλλοντος Σύρου. Παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτή, το ΔΣ του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σύρου υπογράφει το παρακάτω ψήφισμα συμπαράστασης στο ΠΠΠΣ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΡΟΥ

Εκφράζουμε την βαθιά μας ανησυχία για την προσπάθεια φίμωσης πολιτών οι οποίοι, με νόμιμους τρόπους, αξίωσαν από την Πολιτεία να διασφαλίσει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να διαβεβαιώσει ότι δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται από την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή όλων μας.
Με αίσθημα αλληλεγγύης για όσους αγωνίζονται, ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, που αποτελεί ταυτόχρονα καθήκον κάθε πολίτη και συλλογικού φορέα, να προβαίνουν σε δημόσιο έλεγχο των πράξεων και των παραλείψεων της Πολιτείας σχετικά με ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής, εκφράζουμε τη
συμπαράστασή μας σε όσους μετέχουν στον αγώνα αυτό.
Στηρίζουμε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, στην προσπάθεια του:

 • να παρακολουθεί τις ενέργειες των αρχών και να ασκεί πίεση, προκειμένου να διασφαλίζουν και να εγγυώνται
  την τήρηση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 • να ενημερώνει δημόσια για τις ενέργειές του και τον προβληματισμό του, αναφορικά με ενδεχόμενους κινδύνους για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία.
  Απαιτούμε από την πολιτεία, σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, να κάνει ό,τι επιβάλλεται νομοθετικά για την προστασία του αγαθού της υγείας των κατοίκων και των επισκεπτών της Σύρου και να παράσχει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει, προκειμένου να σταματήσει η ενοχοποίηση των ενεργών πολιτών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αλεξάνδρα Τοζακίδου Λούλα Κλήμη