Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τα Νέα μας » Ο Δήμος, η ρύπανση και η προστασία του περιβάλλοντος

Ο Δήμος, η ρύπανση και η προστασία του περιβάλλοντος

Πηγή εικόνας: aigaionews.gr

(Πηγή εικόνας aigaionews.gr)

Έχουμε βαρεθεί να ακούμε από τους Δημάρχους, από την σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία των εκάστοτε Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τη ρύπανση η οποία καλύπτει σαν πέπλο την πόλη.

Μπορεί να βλέπουν ότι τα παιδιά κολυμπάνε στο νέφος, μπορεί όλη η πόλη να μυρίζει χημεία, μπορεί η ηχορρύπανση να είναι διαρκής μέρα νύχτα, μπορεί το λιμάνι να αλλάζει χρώματα, μπορεί οι βάρκες να αλωνίζουν προστατεύοντας μας από το σοκ που θα παθαίναμε αν βλέπαμε τί πραγματικά θα έπλεε στη θάλασσα χωρίς τα οχτάρια και τα μαδέρια, μπορεί το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. να βρίσκει ότι ο κόλπος της Ερμούπολης φιγουράρει σε κορυφαίες θέσεις ρύπανσης των ιζημάτων με βαρέα μέταλλα και καρκινογόνους υδρογονάνθρακες, μπορεί όλες οι ελεγκτικές αρχές να μην φροντίζουν να προστατεύσουν την πόλη, αλλά…

τι να κάνει ο Δήμος;

απλά κοιτάει διότι δεν έχει λέει αρμοδιότητα!

Ακόμη και αν πράγματι δεν είχε καμία αρμοδιότητα, θα έπρεπε να κινούσε γη και ουρανό ώστε να υποχρεώσει αυτούς που κατά τη γνώμη του έχουν αρμοδιότητα να κάνουν τη δουλειά τους, να παρθούν διορθωτικά μέτρα, να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις κλπ. Και αν αυτοί που οφείλουν να επιθεωρήσουν, να επιβάλουν, να προστατεύσουν μια ολόκληρη πόλη, δεν πράττουν το καθήκον τους, η πόρτα της εισαγγελίας βρίσκεται στο ίδιο κτήριο με τον Δήμο. Και αν η πόρτα της εισαγγελίας δεν φέρει αποτέλεσμα να πάει παραπέρα. Δεν μπορεί ο Δήμος να νίπτει τας χείρας του και να μην είναι μπροστάρης σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.

Όμως, είναι ψέμα το ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα! Ανατρέξαμε στη σχετική νομοθεσία και βρήκαμε ότι όχι μόνο έχει αλλά παραέχει αρμοδιότητες και μάλιστα πολύ σημαντικές! Πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς…

Ο νόμος [N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) – Άρθρο 75 & 77] ορίζει ότι:

«Αρμοδιότητες των Δήμων»

Οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων περιλαμβάνονται:

 • Η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους (σημείο β.2)
 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες (σημείο β.8)
 • Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας (σημείο γ.10)
 • Η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή των κατοίκων (σημείο γ.11)
 • Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας (σημείο ε.25)
 • Προκειμένου οι κρατικές αρχές να εκδώσουν οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος (*), οφείλουν να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύσουν».

Επίσης, σύμφωνα με το [N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), Άρθρα 65, 73 & 83] ορίζεται:

«Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου»:

 • Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο
 • Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος [βάσιμα υποθέτουμε ότι είναι και η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων είναι θέμα τοπικού ενδιαφέροντος]

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες:

 • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση».

Ελπίζουμε, ύστερα από αυτά, να μην ξανακούσουμε ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα!

(*) Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ναυπηγείου. Ακόμη και αν η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την έκδοση της απόφασης δεν ζητήσει τη γνώμη του Δήμου, ο Δήμος οφείλει να την καταθέσει. Εκτός αν βρίσκει τα τεκταινόμενα ωραία, λογικά και ακίνδυνα.

16.02.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο